Филбо - ВиК и материали за баня
    089 555 1991      filbo.eu@gmail.com   
ПРОДУКТИ

ПРОМОЦИИ и РЕКЛАМАКОНТАКТИ
тел.: +359 52 500 767
тел.: +359 52 501 813
GSM: +359 89 555 1991
e-mail: filbo.eu@gmail.com

Политика по качество „Производствена дейност Филбо”  - може да изтеглите от ТУК

Вие сте в: Начало > Продукти > Инструменти, Крепежи и Препарати > Препарати и таблетки за дезинфекция

Препарат ACTIVSAN за дезинфекция на вода и басейни!
 
Цена: 9.90 лв.
Реф№: 38222
Количество

ACTIVSAN за вода е отличен помощник за дезинфекция на вода!
99,9% Ефективност за убиване на бактерии и вируси!

Унищожава бактериите (включително и Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aereus), вирусите (включително HIV и HBV), водорасли и низши гъби.

Дезинфекция на питейна вода.
Пресметнете в кубични метри количеството вода, което искате да дезинфекцирате. Използвайте 20 мл ACTIVSAN за вода за всеки кубичен метър вода. Поставете в по-голям съд и разредете с вода. След това поръсете повърхността на водата, която искате да дезинфекцирате. За да сте напълно спокойни, дезинфекцирайте водата веднъж месечно.

Дезинфекция на вода в басейни.
Може да се използва като целогодишен микробициден препарат срещу водорасли за поддръжка на басейн. Преди употреба в новонапълнен басейн е необходимо да измерите и, ако се налага, да коригирате твърдостта на водата.
- Начална доза: при първата дезинфекция дозирайте 160 мл ACTIVSAN за вода за всеки три кубически метра от площта на басейна.
- Поддържаща доза: всяка седмица добавяйте 80 мл ACTIVSAN за вода на три кубически метра. Ако басейнът ви е външен, удвоете горните дозировки. При продължителни горещини и често използване на басейна, може да го дезинфекцирате дори по-
често, на всеки 3 дни.
Ударна доза: при поява на водорасли, продължителни горещини или често използване на басейна, използвайте 240 мл ACTIVSAN за вода за три кубически метра вода. С добавянето на 160 мл препарат на 3 куб.м. вода ще повишите съдържанието на хлор във водата с около 2.5 мг/л (но веднага се понижава). Затова за измерване на свободния хлор използвайте пакета за тестване. За безопасно къпане поддържайте нивото му на 0.3-05. мг/л.

Дезинфекция на подове и санитарен фаянс.
Измийте повърхността с 10% разтвор на ACTIVSAN за вода. Предмети и повърхности, които влизат в съприкосновение с храни, изплакнете след 30 минути с питейна вода. Иползвайте препарата веднага след разреждане.

Внимание: да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор). При контакт с киселини се отделя токсичен газ. H290 може да бъде корозивно за металите. Н314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите. Н410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Р102 Да се съхранява извън обсега на деца. Р273 Да се избягва изпускане в околната среда. Р280 Използвайте предпазни ръкавици/ предпазно облекло/ предпазни очила/ предпазна маска за лице. Р301+Р330+Р331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. Р303+Р361+Р353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода /или вземете душ/. Р305+Р351+Р338+Р310 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. Незабавно се обадете на лекар. Р501 Съдържанието/съда да се изхвърли в съответствие с регионалните разпоредби. Активно вещество: натриев хипохлорит 47 г/кг (4.7%) (EС 231-668-3). Група 1. Дезинфектанти и общи биоциди, подгрупа 2 / Дезинфектанти и други биоциди използвани за масова и професионална употреба с цел опазване на здравето на населението. Подгрупа 5. Дезинфектанти на питейни води. Биоцидите в тази подгрупа са предназначени за дезинфекция на питейни води (за хора и животни). Категория на потребителите: професионална и масова. Вид на биоцидния препарат: течност.

Мерки за оказване на първа помощ: При вдишване: Да се отстрани източникът на експозицията. Да се осигури на пострадалия достъп до чист въздух и покой ( с отсъствие на физическа активност, вкл. ходене). Съхранение: в оригинална затворена опаковка при температура от -10 до 25 ˚С. Да не се излага на високи температури.
Да се съхранява отделно от хранителни продукти, напитки и фуражи.
БЪРЗА ПОРЪЧКА
Поръчайте сега за 20 секунди
    Запознат съм и съгласен с "Политика за защита на личните данни" *
captcha
Попълнете формата и нашият екип ще се свърже с вас за потвърждение на поръчката


Меню

Начало
За нас
Партньори
Продукти

ВиК
Баня
Кухненски мивки, смесители, аксесоари
Помпено оборудване
Отопление
Напоителни системи и Градина
Инструменти, Крепежи и Препарати
Полезна информация

Документи
Новини
Блог
Контакти

9000, гр. Варна, ул. Девня №134
Тел.: 052/ 500 767
Тел.: 052/ 501 813
GSM.: +359 89 555 1991


2020, Всички права запазени. Общи условия за ползване на сайта. Политика за защита на личните данни